Gençlerin toplumu, hükümeti ve iş dünyasını dönüştürmek için harekete geçirme çağrısı

Gençlerin toplumu, hükümeti ve iş dünyasını dönüştürmek için harekete geçirme çağrısı

Dünya, yani insanlığın şimdilik tek yurdu, günden güne kötü uygulamalar, politikalar, eğitimler vs. kaynaklı yok oluşa yaklaşıyor. Bu anlamda World Economic Forum’s Global Shapers Community yer alan birbirinden parlak 10 bin üzerinde genç, yayınlanan Youth Recovery Plan da 40 maddelik bir çağrıda bulunuyor. Onlara kulak vermeniz ve istediklerini uygulamanız dileğiyle…

Gençler bilinçli tüketicilik sergiliyor ve başkalarını da bunu yapmaya çağırıyor.

 1. Politika yapıcıların sürdürülebilir tüketimi teşvik etmesi ve sürdürülebilir olmayan üretimi cezalandırmalı
 2. Belirli çevresel, sosyal ve yönetişim hedeflerine göre kurumsal sorumluluk ve yönetici maaşı olmalı
 3. Yatırımcıların, büyük işletmelerin çalışma şeklini dönüştürmek için tüketici gruplarıyla birlikte çalışmalı
 4. Tüm paydaşların doğayı ve gelecekteki gıda üretimini korumak için acil önlem almalı.

Gençlerin, 2025 yılına kadar dünyanın bağlantısız yarısını birbirine bağlamak için iddialı bir planı var.

 1. Küresel internet bağlantısını %80’in üzerine çıkarmak için 2 trilyon ABD Doları tutarında Dijital Erişim Planı yapılmalı
 2. Telekomünikasyonlar, kişi başına aylık GSMH’nin en fazla %2’si oranında fiyatlandırılmış uygun fiyatlı veriler sağlamalı
 3. Vatandaş özgürlüklerini bastırmak için internet kesintilerine başvuran kurumlara yaptırımlar olmalı
 4. Aktivistler, dijital eşitsizliği küresel gündemin üst sıralarına koymak için bağlantı göstergelerini paylaşmalı.

Gençler yanlış bilgiden bıktı ve tehlikeli çevrimiçi görüntülemelere müsamaha göstermiyor.

 1. Teknoloji şirketleri, yanlış bilgi ve bunun platformlarına yayılması konusunda şeffaf olmalı
 2. Hükümetler, bireysel vatandaşları zararlı içeriğe karşı korumaya yönelik politikalar uygulamalı
 3. Medya kuruluşlarının yanıltıcı bilgileri belirlemek için güvenilir işaretleyiciler ve uzmanlar atamalı
 4. Vatandaşların sahte haberleri daha iyi tanımlamasına yardımcı olacak kapasite geliştirme programları ve eğitimler olmalı.

Gençler demokrasinin geleceğinden korkuyor ve siyasetin kötüleştiğini görüyor.

 1. Genç ilerici sesleri hükümet içinde desteklemek için hayırsever bağışçılar olmalı
 2. Demokratik özgürlükleri korumak için medya tekellerine karşı güçlendirilmiş yasalar getirilmeli
 3. Siyasi sistemlerin bütünlüğünü korumak için Siber Güvenlik için Küresel Bir Sözleşme olmalı
 4. İddialı politika yapımını ateşlemek için kapasite geliştirme ve kuluçka programları hayata geçirilmeli.

Gençler, küresel bir servet vergisi ve daha esnek sosyal güvenlik ağları talep ediyor.

 1. Artan eşitsizlikle mücadele için değeri 50 milyon ABD Dolarından fazla olan varlıklara uygulanan küresel bir servet vergisi olmalı
 2. Çalışanlarını yeniden vasıflandırmak için gelir harcayan şirketler ve yatırımcılar için vergi kredileri olmalı
 3. Üniversiteler, sosyal hareketliliği engelleyen fahiş öğrenim ücretleri sona erdirilmeli
 4. Üniversiteler, günümüz işgücü piyasasında iş edinimi için müfredat reformu yapmalı.

Gençler ruh sağlığı hakkında konuşuyorlar ve bununla ilişkili damgalamaya son veriyorlar.

 1. Hükümetler, ruh sağlığı hizmetlerine evrensel erişimi garanti altına almalı
 2. Damgalanmayı azaltmak için akıl sağlığı bilinçlendirme kampanyalarını desteklemek için yatırımcılar olmalı
 3. Kampüslerde büyüyen ruh sağlığı kriziyle mücadele için üniversite müfredatı gerekli
 4. Ruh sağlığı ile ilgili olumlu algı ve tutumları şekillendirecek medya varlıkları gerekli.

Gençler küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak için ne gerekiyorsa yapacaklar.

 1. Hükümetler iklim değişikliğinden en fazla risk altındaki topluluklara yatırım yapmalı
 2. Finans kuruluşları, fon sağlayan şirketlerin fosil yakıt arama çalışmalarına başlamasını durdurmalı
 3. Şirketler, küresel ısınmayı 1,5°C’de tutmaya yardımcı olmak için operasyonlarının ve tedarik zincirlerinin GHG emisyonlarını önemli ölçüde azaltmalı
 4. Tüm paydaşların acil yeşil kurtarma planları için hesap verebilirliği sağlamalı.

Gençler şeffaflık ve paydaş kapitalizmine odaklanma çağrısında bulunuyor.

 1. Hükümetler, büyük teknoloji konusunda amaca uygun politikalar ve düzenlemeler uygulamalı
 2. Üniversiteler, çevresel, sosyal ve yönetişim okuryazarlığının işletme ve teknoloji müfredatlarına entegre edilmesini sağlamalı
 3. Şirketlerin teknoloji etiğini ürün ve hizmetlerinin tasarımına entegre etmeli
 4. Kuluçkalar, uzun vadeli değer sağlamak için erken aşamadaki kuruculara çevresel, sosyal ve yönetişim becerileri kazandırmalı.

Gençler, dünya çapında sağlık hizmetlerine adil erişimi teşvik ediyor.

 1. COVID-19 testlerine, tedavilerine ve aşılarına adil erişimi dünya liderleri güvence altına almalı
 2. Hükümetler, sağlık çalışanlarının ve ailelerinin acil ihtiyaçlarına öncelik vermeli
 3. Şirketler, hasta bakımını iyileştirmek için sağlık hizmetlerinde dijitalleşmeyi teşvik etmeli
 4. Halkın sağlık sistemlerine olan güvenini yeniden inşa etmek için toplum sağlığı çalışanlarına daha fazla destek vermeli.

Gençler, aktivistlere ve renkli insanlara karşı askerileştirilmiş polisliğin sona ermesini talep ediyor.

 1. Hükümetler, polis memurları için kolluk kuvvetlerinde nitelikli dokunulmazlığı sona erdirilmeli
 2. Ev yapımı ateşli silahların yasaklanması dahil, silah şiddetine karşı yaptırımlar
 3. Tüm paydaşların aile içi cinsel ve fiziksel şiddetin sona ermesi için tavır almalı
 4. Savunmasız toplulukların güvenliğini korumak için ceza adaleti eğitim reformu yapılmalı.

Not: Bu rapor, 146 şehirde gerçekleştirilen 344 diyaloga ve 187 ülkede gerçekleştirilen Davos Lab Anketine verilen yaklaşık 19.000 yanıta dayanmaktadır. Bu çalışmanın toplam erişimi 2,3 milyondan fazla kişiye ulaşıyor. Bu diyaloglar ve anket aracılığıyla gençler, bu raporda kilit karar vericiler için bir dizi eyleme geçirilebilir içgörü ve tavsiye olarak özetlenen görüşlerini, fikirlerini ve korkularını paylaştılar.

Buralarda Paylaş

Yorum gönder

You May Have Missed