Her Şey Çok Hızlı – İş ve Beceri Değişimleri Gibi

Her Şey Çok Hızlı – İş ve Beceri Değişimleri Gibi

Eğitim, öğrenme ve anlamlı çalışma yoluyla insan becerilerini ve yeteneklerini geliştirmek, ekonomik başarının, bireysel refahın ve toplumsal uyumun temel itici güçleridir. İşin geleceğine küresel geçiş, sürekli genişleyen yeni teknolojiler grubu, yeni sektörler ve pazarlar, tarihin herhangi bir noktasından daha fazla birbirine bağlı küresel ekonomik sistemler ve hızla yayılan bilgiler tarafından tanımlanmaktadır. Önümüzdeki 10 yıl, insan potansiyelini karşılayan ve geniş bir şekilde paylaşılan refah yaratan bir çalışma geleceğine ulaşmak için amaçlı liderlik gerektirecektir.

Çünkü yeni yayınlanan Dünya Ekonomik Formu İşlerin Geleceği Raporuna göre yavaş yavaş aramızdan ayrılacak olanlarını ve yavaş yavaş sektörlerin arananlarını yönetmek oldukça zorlayıcı .

Diğer yandan küresel şirketlerin yeni teknolojik benimsemenin büyüme potansiyelinden yararlanma yeteneği, beceri eksiklikleri nedeniyle engellenmektedir. Yerel işgücü piyasasındaki beceri boşluklarının ve doğru yetenekleri çekememenin yeni teknolojilerin benimsenmesinin önündeki başlıca engeller arasında kaldığını göstermektedir. Bu bağlamda ise 2025 yılına kadar beklenen becerilere de dikkat etmek aynı şekilde oldukça değerli.

İşteki değişiklikler hızlandıkça, işverenler, tarihin önceki dönemlerinde işçilerin okuldan özel eğitime, işe ve daha sonra ilerleyen kariyer basamaklarına yaptıkları doğrusal geçişlerden uzaklaşarak, sorumluluk içinde tanımlanan yerleşik meslek yapısında köklü bir değişime tanık oluyorlar. Günümüzün işgücü piyasasında, çalışanlar önemli ölçüde farklı beceri setlerine sahip meslekler arasında geçiş yaparken ve önemli ölçüde yeniden beceri kazandırma ve beceriler geliştirmenin eşlik ettiği kariyer ortası iş geçişleri fazlasıyla doğallaşmaktadır. Bu durumlar işçilerin refahı için olduğu kadar firmaların başarısı için de önemlidir. Bu tür eksenler olmadan beceri eksiklikleri yaygın olarak kalmaya devam edecek ve yarının işlerini dolduracak yeterli beceriye sahip bireylerin azlığı, kalıcı bir üretkenlik gecikmesine yol açacaktır.

COVID-19’un yol açtığı iş yıkımının yanı sıra otomasyonun hızlandırılmış gelişi ve iş artırımı ortasında işletmeler hızlı, çevik ve tutarlı bir işgücü yatırım stratejisine ihtiyaç duyuyor. Son olarak, gerekli yeniden beceri kazandırma ve becerilerin artırılması, mevcut işgücü piyasası bağlamının benzeri görülmemiş bir hız ve ölçekte gerektirdiği iş geçişlerini finanse etmek için önemli ölçüde dikkat ve geniş tabanlı sistemik çözümler gerektirmekte ve buna göre gerekli çalışmalara devam ederek kalıcı çözümler bulunması gerekmektedir.

Not: Öne çıkan görseldeki Big History ‘ide incelemenizi öneririm.

Becerilerde yer alan Kompleks Problem Çözme üzerine yazdığımız makaleye de buradan bakabilirsiniz.

Buralarda Paylaş

Yorum gönder

You May Have Missed