Papers/Bilimsel Çalışmalarım

Grounded Teori ya da Temellendirilmiş Kuram, Gömülü Teori, Kuram Oluşturma vs. Kullanımı Adına Yol Haritası Günbayı, İ., Aşkun, V. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (3), 1671-1697, 2023

Türkiye’de Sürdürülebilir Kariyer: Kaynakların Korunması Perspektifi Aşkun, V. Akademik Yaklaşımlar Dergisi 14 (2), 533-554, 2023

Comparative analysis of social policy studies Aşkun, V., Çizel, R., Ajanovic, E. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21(4), 93-112, 2023

Sustainability of Human Development Through Governance: A Qualitative Comparative Analysis of Countries Erkoyuncu M., Aşkun V. Abant Sosyal Bilimler Dergisi 23 (3), 1585-1608, 2023

Toplumsal cinsiyet algısı ve demografik farklılıkların esenlik üzerindeki karmaşık etkisi: Türkiye örneği Aşkun V., Erkoyuncu M. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (3), 834-855, 2023

Sosyal inceleme raporları: Bir inceleme ve sentez Aşkun V., Erkoyuncu M. Turkish Studies – Economy 18 (3), 793-821, 2023

Ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olma ile ilişkili faktörlerin OECD bağlantılı ülkelerde karşılaştırmalı analizi: Bulanık küme nitel karşılaştırmalı analiz (fsQCA) Çizel R., Aşkun V., Durmaz Ş., Yağmur A., Gürsoy S. Sosyoekonomi, 31 (57), 437 – 475, 2023

Complex adaptive systems and human resource management: Fostering a thriving workforce in the post-pandemic era Aşkun V. SocArxiv, 1-24, 2023

Sosyal bilimler araştırmaları için ChatGPT potansiyelinin açığa çıkarılması: Uygulamalar, zorluklar ve gelecek yönelimler Aşkun V. Erciyes Akademi, 37 (2), 622-656, 2023

Psikolojik Sermayenin İncelemesi ve Sentezi Çizel R., Aşkun V. Mediterranean Journal of Humanities,13, 91-122, 2023

Sosyal bilim araştırmalarında bulanık küme nitel karşılaştırmalı analiz yönteminin kullanımı Çizel R., Aşkun V., Çizel B. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 42 (2), 549-588, 2022

Symmetric and asymmetric analysis of tourist behavioral intention’s antecedents Çizel B., Kırtıl İ. G., Aşkun V., Ajanovic E., Karakaş H. Quality & Quantity, 56, 4599-4622, 2022

Complex relationship of countries’ ınnovation level with social capital, economic value perception and political culture: fsQCA Aşkun V., Çizel R., Çizel B. Eskisehir Osmangazi Universitesi İİBF Dergısı 16 (2), 317-340, 2021

Covid-19 pandemisi sürecinde seyahatten kaçınma niyetinin karmaşıklık bakış açısı ile analizi Çizel B., Kırtıl İ. G. , Çizel R., Aşkun V. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32 (2), 212-223, 2021

Beşerî sermaye, eşitlik algısı, istihdam ve ülke ekonomisi ilişki analizi: Türkiye örneği Aşkun V., Yağmur A. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25 (1), 53-66, 2021

Artificial intelligence in tourism: A review and bibliometrıcs research Kırtıl İ. G., Aşkun V. Advances In Hospıtalıty And Tourısm Research-AHTR, 9 (1), 205-233, 2021

Comparative analysis of factors affecting employee performance according to job performance measurement method: The case of performing artists Aşkun V., Çizel R., Ajanovıc E. Ege Academıc Revıew, 21 (1), 29-45, 2021

Twenty years of research on mixed methods Aşkun V., Çizel R. Journal of Mixed Methods Studies, 1 (1), 26-40, 2020

Kompleks problem çözme üzerine R programı ile bir bibliyometrik analiz Aşkun V., Çizel R. Mediterranean Journal of Humanities, 9 (1), 37-47, 2019