Hakkımda

Selamlar, bilgi arayışında olan dostlar ve varoluş meraklıları, kozmosun uçsuz bucaksız genişliğindeki diyarıma sıcak bir hoş geldiniz diyorum.

Kendimi size, birleşik bir özde birleşen ayrımlarla karakterize edilen bir varlık olarak sunuyorum: kendini “Bilim İnsanı” olarak tanımlayan biri. Beyaz önlüklerle süslenmiş, laboratuvarlarda yaşayan bir çeşitlilik değil, açıklığa kavuşturmalıyım. Daha ziyade, ilk yıllarımdan beri içimde var olan bastırılamaz bir merakla hareket eden, tüm tezahürleriyle bilginin arayıcısıyım. Çocukluğum boyunca arzularım geleneksel doktorluk veya öğretmenlik rolleriyle sınırlı kalmadı, aksine genç zihnimi büyüleyen bir figür olan saygıdeğer Atatürk’e öykünme hayalleri kurdum.

Sınırsız anlayış dünyasına yaptığım yolculuk doğrusal, önceden belirlenmiş bir yörüngeye bağlı kalmadı. Zikzaklı bir şekilde ilerlemeyi ve alışılagelmiş yoldan sapmayı seçtim, daha az sıklıkta kullanılan rotayı takip ederek kendi yörüngemi titizlikle çizdim. Heybeliada Askeri Deniz Lisesi’nde askeri denizcilik eğitiminin zorlu yoluna girdim, ancak iki yıllık bir sürenin ardından arayışımdan vazgeçtim, bunun yerine Fizik Mühendisliğinden tutun uluslararası dans festivallerinin ve dans sporu öğretmenliğinin keşfedilmemiş alemlerine doğru ilerlemeyi tercih ettim. Ve işte, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden Dans Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu’nun saygın saflarında seçkin bir katılımcıya geçiş yaparak başarılı bir metamorfoz geçirdim.

Hacettepe Üniversitesi’nin saygın Tıp Fakültesi’nde Biyofizik yüksek lisansı yaparken kendimi kanser tedavisi ve ilaç mekanizmaları arasındaki karmaşık etkileşime kaptırdığımda, kendimi hem kafa karıştırıcı hem de entelektüel açıdan zorlu bir dans pistinde gezinirken buldum. Sınırları zorlama eylemine ne kadar değer veriyorsam, zarif bir şekilde geri çekilmem gerektiği anı da o zaman gerçekleştirdim. Zamanın içinde sürekli akan bir nesne olarak hayatımda değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu kabul ederek o dönem temel bilimlerden yönümü sosyal bilimlere çevirerek dikkatimi Ankara Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı alanına yönelttim. Şüpheciler bir mühendisin sosyal alanlara girmesine kaşlarını çatarken, ben farklılıkların uyumlu etkileşimine olan inancımı hararetle korudum. Gerçekten de tezsiz olan programda tezimi “Tarım Bakanlığı’nın Tarıma Yönelik Eğitim Çalışmaları ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Açısından İncelenmesi” konusunda yazdım ve burada farklı alanların uyumlu bir şekilde bir araya gelmesinden doğan doğal ihtişamı aydınlatmaya çalıştım.

Çalışma psikolojisinin derinliklerini keşfetmek için durmak bilmeyen arayışımda, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yüksek lisans derecesi almak için bir yolculuğa çıktım ve ardından Sosyal Politika ve Çalışma İlişkileri alanında doktora yaptım. Doktora sürecime kadar ise uluslararası şirketlerde İK yöneticiliği, proje yöneticiliği gibi yüksek nitelikli işlerde yer aldım. Anlayışımı genişletmek için çalışma hayatında yer alırken yüksek lisans tezim İş Performansının Kişilik Özellikleri ve Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi konusunu ele aldım ve benzersiz farklılıklarımızın mesleki etkinliğimize nasıl katkıda bulunduğumu inceledim. Ancak bilgiye olan doymak bilmez susuzluğum giderilmekten çok uzaktır, bilenler bilir. Doktora serüvenimde, Karmaşık Uyarlanabilir Sistem Bakış Açısıyla Sürdürülebilir Kariyere İlişkin Bir Model Önerisi tezimi sundum. Bu her şeyi kapsayan model, hızla gelişen ve karmaşık iş ekosistemlerimizde kariyerleri şekillendiren ve sürdüren çeşitli faktörler arasındaki karmaşık etkileşime ışık tutmaya hizmet etti.

İnsanın vazgeçilmez rolünün yılmaz bir savunucusu olarak, insan sermayesinin toplumun tüm yönleri üzerindeki derin etkisini vurgulayarak, her akademik disiplini bu prizma aracılığıyla algılıyorum. Her çabanın, her zaferin özünde bireylerin yer aldığını ve bu nedenle onları anlamanın ve geliştirmenin çabalarımızda son derece önemli olması gerektiğini hararetle savunuyorum.

İşte, bugüne kadarki farklı yolculuğumun bir panoraması. Ancak unutmayalım ki, benim anlattıklarım gerçekten farklı olsa da sizinkiler de farklı olabilir. Bilginin aydınlatıcılığı altında, benzersiz farklılıklarımız bölünme yaratmak yerine bizi zenginleştirmeye hizmet eder. Karşılıklı alışveriş yoluyla bilgi edinmenin, paylaşmanın coşkusunu kucaklayın ki birlikte dünyamızda binlerce sorulması gereken olaylara cevaplar arayalım. Yaşadığımız zamanın büyüklüğünde, çeşitliliğin sayısız ifadesini yüceltelim; çünkü bunlar kolektif bilincimizin dokusunu ören canlı ipliklerdir. Sarsılmaz bir kararlılıkla derin bir farkındalık duygusu geliştirelim; zira bu aydınlanmış hal sayesinde evrenin gizemlerini çözebiliriz. Yine de her şeyden önce, ortak anlayış arayışımızda teselli ve neşe arayalım, çünkü gerçek tatmin anlayış arayışında bulunur.

Hoş geldiniz, değerli dostlar, farklılıkların uyumlu etkileşiminin varoluşun büyük senfonisini orkestra ettiği bu dijital platformuma. Gelin bu entelektüel maceraya birlikte atılalım, olur mu?

Volkan AŞKUN – Bilim İnsanı