Üniversitelerin Toplum Üzerinde Etkisi

Üniversitelerin Toplum Üzerinde Etkisi

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) kapsamında 17 küresel hedef bulunmaktadır. Bu kapsamda dünyada üniversite tercihlerinde kabul gören ve her yıl düzenli olarak dünyadaki ilk 1.000 üniversitenin sıralamasını yayımlayan THE (Times Higher Education) artık bu bahsi geçen 17 hedeften 11’i içine alan bir üniversite etki sıralaması yayınlamaya başladı. Listede 76 ülkeden 466 üniversite yer almaktadır*.

Bu sıralamaya etki eden küresel hedefler şunlardır,

 • Sağlıklı Bireyler
 • Nitelikli Eğitim
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 • Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
 • Eşitsizliklerin Azaltılması
 • Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları
 • Sorumlu Tüketim ve Üretim
 • İklim Eylemi
 • Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
 • Hedefler İçin Ortaklıklar

Bu listede ise Türkiye’den 19 üniversite var. Bu 11 başlık altında genel sıralamaya baktığımızda ülkemizdeki üniversiteler şu şekilde sıralamada,

 • Özyeğin Üniversitesi / 72
 • Hacettepe Üniversitesi / 87
 • Koç Üniversitesi / 92
 • Abdullah Gül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi / 101-200
 • Erciyes Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi / 201-300
 • Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi / 300+

Yukarıda bahsi geçen hedeflerde en başarılı olan Türkiye’den üniversitelere ve sıradaki yerine bakarsak,

 • Sağlıklı Bireyler – Hacettepe Üniversitesi / 50
 • Nitelikli Eğitim – Abdullah Gül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi / 101-200
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Koç Üniversitesi / 46
 • İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme – Koç Üniversitesi / 75
 • Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı – Sabancı Üniversitesi / 41
 • Eşitsizliklerin Azaltılması – Abdullah Gül Üniversitesi / 58
 • Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları – Abdullah Gül Üniversitesi / 4
 • Sorumlu Tüketim ve Üretim – Özyeğin Üniversitesi / 24
 • İklim Eylemi – Abdullah Gül Üniversitesi / 32
 • Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar – Koç Üniversitesi / 16
 • Hedefler İçin Ortaklıklar – Ankara Üniversitesi / 66

Bu sıralama, üniversitelerin diğer ülkelerle işbirliği yaparak, en iyi uygulamaların teşvik edilmesi ve verilerin yayınlanması yoluyla, SKH’leri destekleme biçiminin daha geniş yollarına bakmaktadır. Bu anlamda Dünya Ekonomik Formu’nda yayınlanan makaleye göre ise bu listede yer alan üniversiteler belirtilen başlıklar altında toplumları olumlu etkilemektedir.

Listede yer alan diğer üniversiteleri incelemek isterseniz TIKLAYIN!

*Listede yer alan 466 üniversite sıralaması, 11 alandan gelen toplam puanların ortalamasını alınarak gerçekleşmiştir. Buna göre bazı alanlarda Türkiye’den farklı üniversiteler listede yer alabilmektedir. Örn: ODTÜ listede yer alamazken Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı alanında 86. sıradadır.

Buralarda Paylaş

Yorum gönder

You May Have Missed