Şirketlerin İmkanları Olmayan Yüksek Potansiyelli Öğrencileri Keşfetmesi ve Yetiştirmesi İçin Stratejiler

Şirketlerin İmkanları Olmayan Yüksek Potansiyelli Öğrencileri Keşfetmesi ve Yetiştirmesi İçin Stratejiler

Uzun zamandır bireylerin kariyerlerinin sürdürülebilirliği üzerinde çalışıyorum. Bununla ilgili doktora tezi yazdım ve bazı bilimsel makalelerim yayımlanma aşamasında. Bu süreçte gözlemlediğim, deneyimlediğim ve yorumladığım bazı şeyleri konu bağlamına göre sizlerle paylaşacağım. 

Bu anlamda bireylerin kariyerlerinde onların yaşanmışlıklarının çok değerli olduğunu değerlendirirken bir taraftan da modern rekabet ortamı, yetenekler için özenli bir arayış içinde olduğunu görüyorum. Giderek daha fazla işletmenin çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir işgücünün değerini kabul etmesiyle birlikte, dünyada ve ülkemizde yetenekleri bulma ve çekme konusunda büyük bir telaş var. Peki bu yetenekler kim, nerede ve nasıl yaşar, şirketlere gelip beni seçin derler mi? Ya maddi durumu kötü ancak gözden kaçan binler…

Şimdi sizlere bu yetenekleri bulma adına bazı yapılabileceklerden bahsedeceğim. Ancak bunları uygulayacak sistemlerin mutlak suretle yüksek liyakat ve nepotizmden uzak bir anlayışa sahip olması gerekiyor, aksisi düşünülemez. Gelin şirketlerin, kurum ve kuruluşların bu yetenekleri bulmak için neler yapabileceklerine bakalım.  

 • Özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerdeki okullar ve üniversitelerle işbirliği. Bu, etkinliklere sponsor olmayı, staj imkanı sunmayı, özel ders veya mentorluk programları sağlamayı ve daha fazlasını içerebilir. Örneğin, birçok büyük teknoloji şirketinin araştırma işbirlikleri ve yetenek tedariki için üniversitelerle ortaklıkları vardır ya ilköğretim ve ortaöğretim ⁉️
 • İmkânları kısıtlı kesimlerden gelen yetenekli öğrencileri destekleyebilecek burs programları oluşturma. Bu sadece eğitimlerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluş ile öğrenci arasında gelecekteki istihdam fırsatlarına yol açabilecek bir bağ oluşturur.
 • Okullarda ve düşük sosyo-ekonomik statüye sahip topluluklarda kariyer danışmanlığı oturumları ve atölye çalışmaları. Bunlar, öğrencileri farklı kariyer yolları ve kuruluştaki mevcut fırsatlar hakkında eğitebilir ve ayrıca gerekli kariyer rehberliğini sağlayabilir.
 • Bir mentorluk programı, imkanları kısıtlı öğrenciler için destek ve rehberlik sağlayabilir. Şirketten bir mentor, öğrenciye rehberlik ederek potansiyellerini anlamalarına, gerekli becerileri geliştirmelerine ve kurumsal dünyada yollarını bulmalarına yardımcı olabilir.
 • Staj imkanı sunmak, öğrencilere uygulamalı deneyim sağlayarak bilgilerini pratik bir ortamda uygulamalarına yardımcı olabilir. Bu stajların ücretli olduğundan emin olun, böylece maddi durumu iyi olmayan öğrenciler de bu stajlara katılabilir.
 • Daha geniş bir kitleye ulaşmak için çevrimiçi platformlardan yararlanma. Birçok yetenekli öğrenci coğrafi olarak uzakta olabilir, ancak çevrimiçi kurslar, web seminerleri veya sanal atölye çalışmaları yoluyla erişilebilir.
 • Yerel topluluklara dahil olunması. Bu, öğrenme merkezleri kurmayı, yerel etkinliklere sponsor olmayı veya toplumun öğrenmesi ve gelişmesi için kaynaklar sağlamayı içerebilir.
 • Şirketler işe alım uygulamalarının kapsayıcı olmasını ve dezavantajlı geçmişe sahip adaylara karşı dolaylı olarak ayrımcılık yapmamasını sağlamalıdır. Örneğin, prestijli üniversitelerden alınan diplomalara çok fazla güvenmek, böyle bir eğitimi karşılayamayan yetenekli bireyleri dışlayabilir.
 • Yetenekli öğrencileri genç yaşta belirlemek için okullarla işbirliği yapılması. Bu, standart testleri, yetenek testlerini veya sadece öğretmen tavsiyelerini içerebilir. Bu programlar, öğrencilere eğitim yolculukları boyunca kaynak ve destek sağlanmasına yardımcı olabilir.
 • Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar genellikle doğrudan imkânları kısıtlı topluluklar ve okullarla çalışır. Şirketler bu kuruluşlarla ortaklık kurarak hizmet verdikleri yüksek potansiyelli öğrencilere erişebilir ve onları destekleyebilir.
 • İmkânları kısıtlı birçok öğrenci farklı kariyer yolları hakkında farkındalıktan yoksun olabilir. Şirketler, öğrencilerin ufkunu genişletmek ve onları düşünmedikleri rollere talip olmaya teşvik etmek için iş gölgeleme, kariyer fuarları, endüstri teşhir programları ve sanal ‘yaşamda bir gün’ deneyimleri sunabilir.
 • Şirketler teknoloji, bilim, sanat vb. alanlarda beceri geliştirmeye odaklanan erken eğitim programları başlatabilir veya bu programları destekleyebilir. Bu girişimler, yeteneklerin genç yaşlardan itibaren tespit edilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bu faaliyetler geniş bir katılımcı kitlesinin ilgisini çekebilir. Farklı bölgelerden ve ekonomik geçmişlerden gelen yetenekleri tespit etmenin uygun maliyetli yollarıdır.
 • Şirketler, ücretsiz veya cüzi bir ücret karşılığında erişilebilen çevrimiçi eğitim kaynakları, eğitim kampları veya dijital kütüphaneler sağlayabilir. Bu sayede öğrenciler, yetenekli öğrencileri bulmak için çalışanlarının mezun ağlarından yararlanabilir. Çalışanlar, finansal desteğe ihtiyaç duyan ancak yüksek potansiyel gösteren okul veya üniversiteden tanıdıkları gençleri yönlendirebilirler.
 • Çoğu zaman, imkanları kısıtlı öğrenciler ve aileleri finansman yönetimi, eğitim kredileri, burslar vb. konularda bilgi sahibi değildir. Finansal okuryazarlık programları sunmak, onlara değerli bilgiler sağlayabilir ve yüksek öğrenime devam etme şanslarını artırabilir.
 • Özel sektör girişimlerine kolay erişimi olmayan okullara ve öğrencilere ulaşmak için yerel yönetim organlarıyla birlikte çalışmalı.
 • Şirketler, öğrencilerin katıldığı ve becerilerini sergilediği çeşitli çevrimiçi öğrenme platformlarından veya topluluklardan yetenekleri belirlemek için yapay zeka ve veri analitiğinden yararlanabilir.

 Özetle, şirketler, kurum ve kuruluşlar ortaklıklar,  mentorluk programları, burslar ve toplum katılımı yoluyla maddi durumu iyi olmayan özellikle ilk ve ortaöğretimde yüksek potansiyelli öğrencilere ulaşabilir. Bu, sürekli bir bağlılık ve uzun vadeli bir strateji gerektirir, ancak hem şirket hem de toplum için önemli ödüller getirebilecek bir yatırımdır. 


Instagram


Linkedin


Researchgate

Buralarda Paylaş

Yorum gönder

You May Have Missed