Bilmenin Modası Geçiyor

Bilmenin Modası Geçiyor

  “Hole in the Wall” ile tanınan eğitim, iletişim, dil bilimleri profesörü Sugata Mitra ve arkadaşları 2006 yılında yayınladıkları bir çalışmada, uygun erişim ve bağlantı verilirse, çocuk grupları yetişkinlerden hiçbirine veya az müdahalede bulunarak bilgisayarları ve interneti çalıştırmayı ve kullanmayı öğrenebileceklerini söylemektedirler.

Bu çalışma 9 ay boyunca, güney Hindistan’da ücretsiz olarak çocuklar tarafından kullanılan aşağıdaki gibi 4 oyun bahçesinden (hole in the wall)  gözetimsiz olarak elde edilen sonuçları ele almış.

figure-2-a-hole-in-the-wall-kiosk-in-village-dsalundi-in-karnataka-india

Karnataka, Hindistan’daki D’Salundi Köyü

 Bu çalışmanın sonucunda, çocuk gruplarının kim veya nerede olduklarına bakmaksızın bilgisayarları kullanmayı öğrenebildiğini göstermektedir. Etnik köken, dil, cinsiyet ve sosyoekonomik statü bakımından çeşitlilik gösterse de hepsi kendi başına bilgisayar kullanma becerileri edinmişler.

 Gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul insanlar dağınık coğrafi alanlarda yaşamakta, çeşitli gençlik ve yetişkin öğrenci popülasyonlarını içermektedir. Bu bağlamda, BIT ‘lerle (bilgi ve iletişim teknolojileri) uzaktan eğitim etkili bir araç olabilir . Bilgisayar okuryazarlığının birisinin talimatı olmadan öğrenebileceğini gösteren başarılı sonuçlar özellikle dezavantajlı topluluklardaki çocukların öğrenimi için uygulanması adına yeni yollar önermektedir.

 Buna ek olarak Sugata Mitra bir konuşmasında eğitim hakkında şunları dile getirmektedir. “Ceza ve sınavlar tehdit olarak görülüyor. Çocuklarımızı alıp beyinlerini kapattırıyoruz ve ardından da “Yap.” diyoruz. Neden böyle bir sistem yarattılar? Çünkü gerekliydi. İmparatorluklar döneminde bir çağ vardı o zamanda tehdit altında hayatta kalabilen insanlara ihtiyaç vardı. Çukurda tek başına durduğunda hayatta kalabilirsen, iyisin, geçtin. Yapamazsan, başarısızsın. Fakat İmparatorluklar Dönemi bitti. Dönemimizdeki yaratıcılığa ne oldu? Bu dengenin değişmesine ihtiyacımız var. Tehditten keyfe dönüşmeli.”

 Diğer yandan Nicholas Negroponte’nin dediği üzere “Acaba bizler bilmenin modasının geçmiş olacağı bir geleceğe doğru mu gidiyoruz?”

Kaynak:

  • 2006 The Massachusetts Institute of Technology Information Technologies and International Development Volume 2, Number 4, Summer 2005, 41–60
  • Sugata Mitra: Build a School in The Cloud – TED 2013

Buralarda Paylaş

Yorum gönder

You May Have Missed