Yapay Zeka In, Sen Out

Yapay Zeka In, Sen Out

 Bu günlerde Daron Acemoğlu ve James Robinson’un yazdığı Ulusların Düşüşü kitabını okuyorum. Açıkçası her sayfasında gözlerim fal taşı şeklinde … Tabii kitap bir araştırma kitabı olduğundan bende kitapla beraber Daron Acemoğlunun yazdığı makaleleri vs araştırırken karşıma Beyaz Sarayın Aralık 2016’da yayınladığı Yapay Zeka (AI), Otomasyon ve Ekonomi adlı raporu çıktı ve yine gözler fal taşı…

 Bu rapor, AI tarafından yönetilen otomasyonun ABD ekonomisi üzerindeki etkilerini ele alan üç geniş stratejiyi öneriyor ve tartışıyor:

  1. Birçok yararı için AI’ya yatırım yapın ve geliştirin.
  2. Çalışanları gelecek işler için eğitin ve yetiştirin.
  3. Çalışanlara geçişte yardımcı olun ve geniş bir şekilde paylaşılan büyümeyi sağlamak için işçileri yetkilendirin.

Strateji  1: Birçok yararı için AI’ya yatırım yapın ve geliştirin.

Dikkat çekici bir şekilde gelişimini en üst düzeye çıkarmak için özen gösterilirse AI, toplam üretkenlik artışına önemli ve olumlu katkılar yapacak. AI’daki ilerleme alanları arasında siber savunma, sahte işlemlerin ve mesajların tespiti yer almaktadır. Buna ek olarak, AI’nın hızla büyümesi, alanın desteklenmesi ve ilerletilmesi için tüm geçmişlerden ilgili becerilere sahip kişilere olan ihtiyacı önemli ölçüde artırmıştır. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) alanlarına ve AI topluluğunda özellikle olası diğer politika tepkilerine ek olarak çeşitliliğe öncelik verilmesi, algoritmik önyargıdan kaynaklanan potansiyel engelleri ele almanın önemli bir parçasıdır. Yeni ve mevcut firmalardan rekabet ortamının geliştirilme politikaları, AI ile ilgili yeni teknolojilerin, yeniliklerin oluşturulması ve benimsenmesinde gittikçe daha önemli bir rol oynayacaktır.

Strateji  2: Çalışanları gelecek işler için eğitin ve yetiştirin.

AI, işin niteliğini ve iş gücü piyasasının istediği becerileri değiştirdiğinden, Amerikan işçilerinin başarılı olmaya devam etmesine yardımcı olabilecek eğitim ve öğretimle hazırlanmaları gerekecek. Bu eğitim ve öğretimin sağlanması önemli yatırımlar gerektirir. Bu, tüm çocukların kaliteli eğitime erişebilmeleri ve böylece tüm ailelerin öğrencilerini sürekli eğitime hazırlayabilmeleri ve lisedeki tüm öğrencileri mezun etmeye yatırım yapmaları ve tüm Amerikalıların uygun eğitim sonrası orta öğretime erişmelerinin sağlanmasıyla başlar. ABD’li işçilerin iş geçişlerini başarılı bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olmak da daha da önem kazanacak. Buna, iş ağırlı eğitimin ve hayat boyu öğrenme fırsatlarının yaygınlaştırılmasının yanı sıra işçilere iş geçişlerinde daha iyi rehberlik sağlanması da dahildir.

Strateji 3: Çalışanlara geçişte yardımcı olun ve geniş bir şekilde paylaşılan büyümeyi sağlamak için işçileri yetkilendirin.

Politikacılar, işçilerin ve iş arayanların, en iyi nitelikte oldukları ve yükselen ücret biçiminde çalışmalarına uygun bir getiri elde etmesini sağlayacak en iyi konumda oldukları iş fırsatlarını takip edebilmelerini sağlamalıdır. İşçilerin güçlendirilmesi aynı zamanda, çalışanların ve ailelerin ihtiyaç duyduğu kritik önlemlerin güçlendirilmesini, 21. yüzyılın emeklilik sisteminin oluşturulmasını ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını içerir. Ücretlerin, rekabetin, işçi pazarlık gücünün artırılması ve vergi politikasının modernizasyonu, farklı coğrafi etkilere yönelik stratejilerin uygulanması, işçileri destekleme ve işgücü piyasasındaki kaymalar konusunda endişeleri ele almanın önemli yönleri olacaktır.

 Son olarak, Amerikalıların önemli bir bölümünün kısa ve orta vadede AI tarafından yürütülen işinden olmalarla etkilendikleri durumlarda, politikacıların geçiş sürecini yumuşatmak için işsizlik sigortası sistemini güçlendirmek ve iş yaratma stratejilerini dengelemek gibi daha sağlam müdahaleleri düşünmeleri gerekecek.

 AI; Amerikan iş yerlerini dönüştürmeye, mevcut iş türlerini değiştirmeye ve işçilerin gelişmek için işçilerin ihtiyaç duyduğu becerileri yeniden şekillendirmeye başlamış durumda. AI gelecekte kurumlar, özel sektör, akademik çevreler ve kamuoyu tarafından tartışma ve değerlendirme gündeme getirecek gibi. Bu da, bizim gibi ülkelerin seyirci koltuklarında yer almaya yavaş yavaş başlamaları demek.

Hayırlısı !

Buralarda Paylaş

Yorum gönder

You May Have Missed