Yeni Çağa Hazır Mısın ?

Yeni Çağa Hazır Mısın ?

İnsanlık tarihinde bana göre en önemli kırılmalardan biri James Watt ve arkadaşlarının buhar makinesini icat etmesiyle oldu. Bu anlamda makineler hayatımıza girdi ve fiziksel gücümüzde olağanüstü bir artış gerçekleşti.

Bugün ise yine aynı kırılmalardan birini yaşıyoruz. Bu kırılmada ise hem fiziksel hem de zihinsel bir gelişim sağlanmakta ve bu da dünyayı, iş gücünü, ekonomileri, gençleri, eğitimleri aklınıza ne geliyor ise etkilemektedir. Bu bahsi geçen durumu ise MIT profesörleri Erik Brynjolfsson ve Andrew McAfee, “İkinci Makine Çağı” adlı kitaplarında oldukça detaylı incelemişler. Bence bu kitabı bu yazıyı okur okumaz edinin, çünkü ben aşağıda onlara göre bu çağda bizleri neler beklediğini ve öğütlerinin 1/100.000’unda bahsediyorum.

 • Artık bilgi ve teknoloji durdurulamaz şekilde üstel anlamda sürekli artma eğilimde.
 • Yeni teknolojilerden en verimli yararlanma şekli bir insan işçiyi atıp yerine bir makine koymak değil süreçleri yeniden yapılandırmaktır.
 • Üretkenlik artarken maaş artmıyorsa neyin değeri artıyor? Cevap ise fiziki sermaye sahiplerinin.
 • İçerik üretimi ve eğlence sektörlerinde çalışan kesimin gelirinde kayda değer bir artış gözlenmiyor. Hızlı bir büyüme içindeki uygulama sektöründe çalışan yazılımcıların sadece %4’ü milyoner olmayı başardı. Bir pazar ne zaman dijitalleşse “kazanan her şeyi alır” ekonomisi de biraz daha güçlenir. Bu sebeple gelir anlamında çoğu kişi ortalamanın altında kalacaktır.
 • Günümüzde bilgi teknolojileri daha fazla becerisi olan işçileri daha az beceri sahibi olan işçileri tercih ediyor, sermaye sahiplerinin kazancının çalışan kesimden daha fazla artmasına yol açmakta, süper starların (o alanda en çok tanınan kişiler) kazanımlarını diğer herkesten daha çok olmasını sağlamaktadır. Bu anlamda tüm sınıflar arasında uçurum daha genişleyip derinleşmektedir.
 • Hızlı yaşanan teknolojik değişimler zenginleşmeyi ve daha uzun bir hayatı da beraberinde getirir mutlaka ama aynı zamanda birey ve kurumların da yeni şartlara daha hızlı adapte olmasını gerektirir.
 • Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu ülkelerde üretim yaptırmanın avantajları önem kazanacaktır.
 • Gelecekte maaşınızı robotlarla ne kadar iyi çalıştığınıza bakarak belirleyecekler.
 • Sadece okuma, yazma ve aritmetik becerilere yoğunlaşmayın. Fikir geliştirme, geniş çerçeveli örüntü tanıma ve karmaşık iletişim becerilerini geliştirmeye gayret edin. Bulduğunuz her fırsatta da bu becerileri kazandırmakta ve başarısını ispatlamış özgür eğitim ortamlarından yararlanın. Khan Academy gibi…
 • 12-14 yaşındakiler artık üniversite derslerini online olarak kendi merakları doğrultusunda almaya başladı.
 • Gelecekte birçok meslek tamamen bilgi işi olmaktan çıkacak. Bu işleri artık masa başında oturarak yapmak mümkün olmayacak. Fiziki dünya ile temas halinde olmak gerekecek. Çünkü bilgisayarlar bilişsel alanlarda ne kadar güçlense de bu alanlarda nispeten zayıflar.
 • Giderek ucuzlayan ve bollaşan bir şeyin vazgeçilmez tamamlayıcı unsuru olun.
 • Okullarda geçen sürenin uzatılması, öğrencilerin okullara gittiği gün sayısının arttırılması ve öğrencilerle dolaylı olarak öğretmenleri test eden ve mazeret kabul etmeyen felsefe oluşturulması durumunda başarı grafiği artacaktır. Singapur ve Güney Kore örnekleri gibi…  
 • Eğitim alanında dijital teknolojilerden yararlanırken bu teknolojilerin etkisini güçlendirecek somut girişimlerde bulunmazsak o uçurumun kendi kendine kapanması mümkün olmayacaktır.
 • Mükemmel bir alt yapıya sahip olan bir ülke daha yaşanılacak bir yerdir Böyle bir ülkede üretkenlik yüksek olur. Dolayısıyla iş yapmak için daha uygundur.
 • GSYH büyümesi ve üretkenlik oranlarındaki artış trendleri önemli konular ancak ekonomik refahı ölçmekte artık yetersiz. Hiçbir maddi değeri olmayan dijital ürünlerin sayısı her yıl artarken bu geleneksel GSYH yaklaşımı giderek işe yaramaz hale geliyor. Bu çağda üretim, fiziki ekipman ve yapılardan çok fikri mülkiyet, örgütsel sermaye, kullanıcı eliyle üretilen içerik ve beşeri sermayeye dayanmaktadır. Bu gayri maddi varlıklar önemli olmasına rağmen GSYH bunları görmezden gelmekte.
 • Ülkeler öğrencilerin uluslararası sıralamaların üst basamaklarına çıkarabilir ise ülkedeki ürün ve hizmetlerin büyük bölümünün vasıflı işgücüne bağımlı olması dolayısıyla GSYH’sinde ciddi bir artış kaydetmesi mümkün olabilir.

Bu bahsi geçen dönemde hem kişi olarak hem de toplum olarak bizim beklentilerimiz gerçekte ne ve neye dikkat edip önem vermeliyiz ki hem iş ve özel hayatımızda hem de ülke olarak ayakta kalabilelim. Bu konuda ciddi anlamda amaç edinip düşünmemiz bence çok önemli. Geleceğimiz, ülkemiz ve dünyamız için…

Buralarda Paylaş

Yorum gönder

You May Have Missed