Kazanan Örgüt

Kazanan Örgüt

 Örgütler genel olarak yatırım yapacaklarında bazı şeyleri görmezden gelebiliyorlar. Sürekli yeni yerler açarak yada farklı alanlara dağılarak bazı gerçeklerden uzaklaşıyorlar. Diğer yandan örgütün genel satışını ve giderlerini tahmin etme, gerekli sermaye yatırımları ve yakın çevredeki rakiplerden ne kadar pay alabileceği bilgileri bir örgüt için yatırılacak paranın geri dönüşünün bilgilerini bize sunacaktır.

 Buda bize örgütün mevcut karını arttırabilmesi adına şu yolları iyi anlaşılmasını gerektiğini söylemektedir;

  • En önemlisi olan insan kaynağının; doğru kişileri işi almakla beraber nasıl yetiştirildiğinden, geliştirildiğinden ve hangi yetkinliktekilerin nerelerde görevlendirildiğinin ölçülmesi  (eğitimle harcanan her bir saatin kar oranına %etkisi incelenmeli ve kaynağın üzerinden katma değer sağlamayan görevleri alarak katma değer sağlayacak görevlerde daha fazla zaman harcaması sağlanmalı)
  • Mevcut yapıyı sürdürebilir hale getirecek şekilde genişletmesi, yeniden biçimlendirmesi ve potansiyeli olan konulara derinlemesine incelemeler yapılması
  • Müşteriler ve çalışanlar arasındaki hızlı anlaşabilme müşterinin örgüt ürününe karşı ilgisini arttırmasıyla orantılı olmasından bu alanda inovatif araçların kullanılması
  • Örgütler kar arttırma amacıyla yeni ürünler geliştirmek adına potansiyel durumları belirmek ve sürekli olarak disiplinli şekilde test etmek
  • İyi dizayn edilmiş müşteri politikaları benimsemek

 Örgütler süreç iyileştirme fikirleri için işin tüm alanlarını incelemeli ve benzer işi yapan örgütlerden de kendilerini geliştirecek bilgileri kullanmaları gerekmektedir. Bu yeni fikirler ile birlikte iyi bir sermaye getirisi sağlanması olasıdır.

 Kısacası örgütler, büyük paralar kazandığında büyüme hedefi yerine yukarıda geçen maddeleri iyileştirerek karlarını daha fazla arttırabilirler. Tartışmaya açık 😉

Buralarda Paylaş

Yorum gönder

You May Have Missed