Uzun Boylu İnsanlar Daha Mı Başarılı?

Uzun Boylu İnsanlar Daha Mı Başarılı?

Yapılan bazı araştırmalarda boy ve kariyer başarısının birbiri ile ilişkisi olduğunu göstermektedir. Oluşturulan model, uzun boylu olmanın aracılık ettiği süreçler yoluyla kariyer başarısını etkilediğini söylemektedir.

 

Birincisi, uzun boylu olmak, bireylerin kendilerini nasıl gördükleri (benlik saygısı) ve bireylerin başkaları tarafından nasıl değerlendirildiğini etkiler (sosyal saygınlık). Daha sonra, sosyal saygınlık ve benlik saygısı bireylerin iş performansını ve yöneticilerin iş performanslarını nasıl değerlendirdiklerini ve bu da kariyerlerinde başarıyı etkiliyor.

Sosyobiyologlar, canlıların uzun boylu olmalarının iktidar olarak yorumlamasının evrimsel açıdan avantajlı olduğunu öne sürerler. İnsanların varlıklı olması ve statüsü ile büyük olmasının pozitif şekilde ilişkili olduğunu evrimsel olarak açıklamaktadırlar. Diğer yandan araştırmalar insanların daha değerli şeyleri daha değerli olmayan şeylerden daha fazla algıladıklarını gösteriyor. Örneğin, sikkeler aynı çapa sahip karton disklerden daha büyük olarak algılanır ve şekerle doldurulmuş kavanozlar, kumla doldurulmuş eşit ağırlığa sahip kavanozlardan daha ağır olarak değerlendirilir. Bu algılama aynı zamanda, insanların boylarıyla ve başkaları tarafından ne derece takdir edildiği ile ilgili yargılara da uzanır. Birçok çalışma, bir kişinin iş prestijinin boyuyla ilgili yargılarını etkilediğini ve kazanan başkan adaylarının kaybeden rakiplerinden daha uzun olduğu gösterdi.

Bakıldığında uzun boylu bireyler başkaları tarafından saygıyla izlenip benlik ve özgüven duyguları geliştirilir. Başkalarının bir insana gösterdiği saygı, öznel performansı nesnel performansa göre daha fazla etkilemektedir. Başkalarının kişiye olan saygısı dolaylı olarak yöneticilerin öznel değerlendirmelerini etkiler. Çünkü sosyal saygınlık bireyin ürettiği gerçek iş sonuçlarını etkileyebilir. Doğal olarak, iş sonuçları yöneticilerin performans değerlemelerini etkiler. Doğal olarak, iş sonuçları yöneticilerin performans değerlendirmelerini etkiler. Başka bir deyişle yöneticiler, çalışanlar hakkındaki ilk izlenimlerini, nesnel performans değerlendirmelerine dolayısıyla beklenen ilişkilere neden olabilir.

Modelin son aşaması, çalışanlara kazançları ve kariyer başarısı için nesnel ve öznel performanslarını bağlar. Birçok organizasyonun yüksek üretkenliği arzulamış olması nedeniyle, ücret seviyesi ve promosyon gibi örgütsel ödüller, çoğunlukla çalışanların iş verimliliği ile bağlanır. Çoğu firmada, çalışanlar yöneticilerinden öznel performans değerlendirmeleri alırlar. Böylece firmalara, çalışan davranışlarını ve tutumlarını nesnel iş başarıları ile birleştirme fırsatı verir.

Özetlersek “boyun uzunluğu” kısmen kariyer başarısını etkiliyor. Çünkü bireylerin sosyal saygınlığını etkiliyor, bu da performansı artırmaya yardımcı oluyor. Sonunda ise mesleki kategorilerdeki gelirle ilişkilendirmektedir.

Kaynak: Judge, T. A.  ve Cable, M. (2004). The Effect of Physical Height on Workplace Success and Income: Preliminary Test of a Theoretical Model, Journal of Applied Psychology, 89 (3): 428–441

Buralarda Paylaş

Yorum gönder

You May Have Missed