Tüm Derslerden Kaldık Hocam

Tüm Derslerden Kaldık Hocam

Beşeri sermaye  büyüme, gelişme ve rekabet gücü açısından kilit faktördür. Bu bağlantı, bireysel, firma ve ulusal düzeyde çoklu çalışır. Öğrenme ve çalışma, insanlara geçim kaynakları, topluluklarına katkıda bulunma fırsatı , çoğunlukla da anlam ve kimlik kazandırır. İşçilerin becerileri, şirketlerdeki üretkenlik ve yenilikçiliğe yol açmaktadır. Ulusal düzeyde, eğitim ve istihdamda eşitlik, ekonomik kalkınma ve olumlu sosyal, politik çıktılara katkıda bulunur.

Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde World Economic Forum’un açıklamış olduğu Küresel Beşeri Sermaye Endeksi, bir ülkenin insan sermayesinin hem güncel hem de beklenmedik şekilde nüfus içinde bütüncül bir şekilde değerlendirilmesini bizlere göstermektedir. “Beşeri Sermaye” terimi, insanların sahip oldukları bilgi ve becerileri küresel ekonomik sistemde değer yaratmalarını sağlamaktır.

Bu raporda beşeri sermaye kavramına yönelik birkaç farklı yön bulunmaktadır . Bunlar şekilde de görüldüğü üzere Kapasite, Gelişme, Know-how, Konuşlanma.

Raporda bunların altını ne şekilde doldurduklarına ve 130 ülke arasında bizim başlıklarda kaçıncı olduğumuza bakabilirsiniz;

KAPASİTE –  83/130

 • Okur yazarlık ve aritmetiklik
 • İlköğretim başarı oranı
 • Ortaöğretim başarı oranı
 • Üçüncü dereceden eğitim başarısı oranı

KONUŞLANMA – 108/130

 • İşgücüne katılma oranı
 • İstihdam cinsiyet aralığı
 • İşsizlik oranı
 • Eksik istihdam oranı

KNOW-HOW – 59/130

 • Yüksek vasıflı istihdam payı
 • Orta vasıflı istihdam payı
 • Ekonomik güçlük
 • Vasıflı çalışanların mevcudiyeti

GELİŞME – 46/130

 • İlköğretim kayıt oranı
 • İlkokulların kalitesi
 • Orta öğretim kayıt oranı
 • Orta kayıt cinsiyet açığı
 • Mesleki eğitim kayıt oranı
 • Yüksek öğretim kayıt oranı
 • Mezunların yetenek çeşitliliği
 • Eğitim kalitesi sistemi
 • Personel eğitiminin kapsamı

Aşağıda ise ülkelerin detaylı sıralamalarını bulabilirsiniz. İkinci sayfada Türkiye’yi genel ortalamada 75. sırada görebilirsiniz. Neden olarak da size Kapasite, Gelişme, Know-how, Konuşlanma başlıklarının altında yer alan alt başlıklardaki bazı sıralamalarımıza baktığımızda ilkokulların kalitesi 95, personel eğitiminin kapsamı 96, eğitim sisteminin kalitesi 96, yüksek vasıflı istihdam oranı 120 (25-54 yaş), orta vasıflı istihdam oranı 117 (25-54 yaş)…

 Teknolojik değişim ve bunun işgücü piyasalarına etkisi, dünya beşeri sermayesinin herkese toplumsal refah ve ekonomik refah için nasıl yatırım yapıldığı ve kullanıldığı üzerine yeni bir odaklanma çağrısı yapıyor. Günümüz eğitim sistemlerinin birçoğu bugünün emek piyasalarında yer almak adına değişim göstermekte. Bu nedenle, hükümetler, iş dünyası liderleri, eğitim kurumları ve bireyler, içeriksel değişimlerin büyüklüğünü anlamalı, beşeri sermayenin mevcut sonuçlarını değerlendirmeli ve daha sonra insan sermayesinin değerini, geliştirilmesini ve uygulanmasına yönelik yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmelidir. Küresel Beşeri Sermayesi Endeksi, ülkelerin mevcut ve potansiyel beşeri sermaye gelişimine nasıl ağırlık verdiklerini aydınlatmayı ve bu nedenle mevcut sonuçları değerlendirmede ve gelecek stratejileri geliştirmede liderleri desteklemeyi hedefliyor. Umarım bizde önemseriz!

Şekil 1

Buralarda Paylaş

Yorum gönder

You May Have Missed