Yeni Bir Toplum: Yapay Zekâ ve Otomasyon Çağında Eşitlik ve Refah Mümkün Mü?

Yeni Bir Toplum: Yapay Zekâ ve Otomasyon Çağında Eşitlik ve Refah Mümkün Mü?

Yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerinin hızla ilerlediği bu çağda, toplumsal eşitlik ve refahı koruyarak sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak mümkün. Ama…

“Yeni Bir Toplum: Yapay Zekâ ve Otomasyon Çağında Eşitlik ve Refah Mümkün Mü?” başlıklı sunumumla 16 Mayıs 2024 tarihinde Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumu’nda bu kritik sorunun yanıtlarını anlattım. Sizlerle de paylaşmak istediğim sunum, yapay zekânın işgücü piyasasındaki etkilerini kapsamlı bir şekilde analiz ederken, düşük ve orta beceri düzeyindeki işlerin otomasyon riski altında olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda, bu dönüşüm sürecinde eğitim ve yeniden beceri kazandırma programlarının önemine dikkat çekiyor. Sunumda önerilen politika müdahaleleri, işçi haklarının korunması ve adil gelir dağılımı sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmamın, geleceğin teknolojik dünyasında sosyal ve ekonomik adaletin sağlanması için temel seviyede yol gösterici olduğunu düşünüyorum.

Buralarda Paylaş

Yorum gönder

You May Have Missed