Kararları, Sizce Tek Kişi Mi Almalı?

Kararları, Sizce Tek Kişi Mi Almalı?

Birden fazla kişi tek bir kişiye oranla daha iyi kararlar mı verir? Baktığımızda bu soru bile abes gelebilir. Nede olsa tabii ki de tek kişi gelgitler yaşayabilir, yanlı davranabilir, ama birden fazla kişi bir araya geldiğinde fikir alışverişinde bulunabilir, birbirlerinin hatalarını fark eder ve daha iyi kararlar alabilir.

Konu hakkında en fazla uzmanlık sahibi kişilere güvenildiğinde ve insanlar yalnızca kendileri için değil bütün grup için en iyiyi bulmaya güdülendiklerinde gruplar gerçekten bireylerden daha iyi kararlara ulaşırlar. Fakat bazen öyle anlar gelir ki gruplar bireylerden daha kötü kararlar verebilir. Ama nasıl ?

 • Gruplar en yetkin üyenin kim olduğunu bulmakla uğraşmadan aslında neden bahsettiğini bilmeyen birisine güvenebilir
 • Tek bir kişi tartışmaya ağırlığını koyarken diğerleri sessizliğe gömülebilir
 • Ortaklaşa bilinenler üzerinde odaklanılması ve grubun yalnızca bazı üyeleri tarafından bilinen bilgileri göz ardı etme eğiliminde olunabilinir
 • Yalnızca bazı üyelerin sahip olduğu bilgileri paylaşma yetersizliği oluşabilir
 • Birisi karşıt bir görüş dile getirdiğinde grubun geri kalanı hemen eleştiriye başlaması ve çoğunluk görüşüne uyma yönünde bir baskı oluşturması

Bu tarz grup düşüncesinin insanların farkında olması ve buna karşı gerekli önlemlerin alınması çok daha önemlidir. Peki neler yapılmalı ?

 • Tarafsızlığınızı koruyun. Yönlendirici bir role girişmeyin
 • Dışarıdan fikir alın. Grup üyesi olmayan kişilerin fikirlerini alın
 • Alt gruplar kurun. Birbirlerinden ayrı toplanan ve daha sonra bir araya gelerek farklı tavsiye kararlarını tartışan alt gruplar kurun
 • İsimsiz fikirler alın. Grup üyelerinin fikirlerini isim vermeden yazmaları istenebilir. Böylece üyeler gruptan dışlanma korkusuyla otosansür uygulamadan gerçek fikirlerini paylaşabilir.

 

Kaynak:

 • Irving L. Janis (1982).Groupthink: Psychological studies of policy decisions and fiascoes. Boston: Houghton Mifflin
 • Zimbardo, Philip; Andersen, Susan Langone, Michael D. (Ed). (1993). Understanding mind control: Exotic and mundane mental manipulations. , (pp. 104-125). New York

 

Buralarda Paylaş

Yorum gönder

You May Have Missed