Dersimiz : İnsan Kaynakları Yönetimi

         İKY, bir organizasyon içinde yüksek performanslı iş gücünün kazanılması, geliştirilmesi, motivasyonun sağlanması ve elde tutulması için yerine getirilen etkinliklerin yönetimidir. İnsan kaynaklarının seçiminden eğitim ve geliştirmesine, çalışanlar arasındaki ilişkilerden ücretlendirme ve ödüllendirmeye kadar uzanan bir dizi yönetim konusunu ve uygulamasını kapsar.

İnsanları yönetmek için başarılı eleman seçme ve işe alma tekniklerini kullanmak, ücretlendirme yapısını ve yan ödeme planlarının mekanizmasını anlamak, ilgili yasaları,toplu sözleşme prosedürlerini,performans değerlendirme yöntemlerini, kariyer planlama yaklaşımlarını çok iyi bilmek gerekir.

İKY Sistemini Oluşturmanın Yedi Adımı:
1.       Geleceği görmek
2.       Yüksek performanslı insanları organizasyona çekmek
3.       Yüksek performansı geliştirmek
4.       Yüksek performansın özendirilmesi
5.       Yüksek performansı korumak
6.       Başarı için değişim
7.       Gelecek için yüksek performansa odaklanma
İKY Amaçları
Bir yandan bireyin ihtiyaçlarına cevap vermek,onun iş tatmini sağlanmasına ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak,diğer yandan ise organizasyonun ana hedefleri ve stratejileri doğrultusunda İK en verimli değerlendirmektir.
İKY üç temel boyutu ele alır. Etkinlik,verimlilik ve motivasyonel iklim. Bir kurum, stratejik hedeflere ulaşabildiği ölçüde etkindir. Elde ettiği sonuçların kullandığı kaynaklarla oranı verimlilik, çalışanların performansını etkileyecek tutumlar ise motivasyonel iklim olarak ele alınır.

İKY temel amaçları özetle;
·         Organizasyonel amaçların çalışanlar aracılığıyla elde edilmesi
·         Çalışanların tam kapasite ve yetenekle çalışması
·         Çalışanların niteliklerinin yükseltilmesi yoluyla kendisinin ve tüm organizasyonun performansını yükseltmek,
·         Çalışanları işe daha fazla adapte etmek
·         İK en verimli şekilde kullanmak
·         Çalışanların kariyer beklentisinin sağlanması
·         İK politikaları ile işletme politikasının bütünleşmesi, eğer uyuşmuyor ise yeniden yapılandırılması
·         Bir dizi personel ve işe alma politikalarının geliştirilmesi
·         Çalışanların yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak ortamın sağlanması 
·         Yenilikleri, takım çalışmasını ve toplam kalite anlayışını geliştirecek koşulları sağlamak


Modern organizasyonlarda İKY belirgin bazı özellikleri bulunmaktadır
·       İKY organizasyonlarda yerine getirilmesi zorunlu bir fonksiyonel yönetim sorumluluğu olduğu için en üst yönetim düzeyinde ele alınmalı
·        Organizasyonun genel stratejisi ile İK politikalarının bütün olması gerekir
·   İKY organizasyonlarda inanç ve değerler sisteminin geliştirilmesini ve kurumsal kültürün yerleştirilmesini sağlamaya çalışır.
·      İKY,çalışanların davranış ve tutumuna önem verir,onların insan özelliklerine duyarlı olması gerekir
·   İKY; kaliteye,verimliliğe,etkin müşteri hizmetlerine,katılımcı yönetime,takım çalışmasına ve esnek rollere sahip çalışanlara odaklanır
·         İKY, pazar koşullarındaki rekabete duyarlı olmalı ve tepki vermelidir
·         İK politikaları,İKY ve üst yöneticiler tarafından geliştirilir ve uygulanır
·         İKY çalışanları birlikte takım halinde birbirlerini geliştirecek şekilde çalışırlar. 

İK Yöneticisinin Yetkinlikleri
Yetki,yöneticilerin olmazsa olmaz edinimleridir. Bakıldığında ise uygulayıcı, planlayıcı ve işlevsel yetki diye bakılabilir.
Uygulayıcı yetki; astları yönlendirmeyi ve gerektiğinde ödüllendirmeyi ya da cezalandırmayı içerir. Dikey olarak uygulanırken yatay olarak uygulanması söz konusu değildir.
Planlayıcı yetki; önerilerin uygulanması için ikna güçlerini ve konunun uzmanı olmalarından gelen otorite kullanımını içerir.
İşlevsel yetki; temelde ikna yeteneğine bağlı olmakla birlikte uygulayıcı yetkinin gücüne benzer ama ondan daha büyüktür.
                İK temelde bir kurmay bölüm olduğundan İK yöneticileri diğer bölümlerin yöneticileri karşısında uzmanlık yetkisine sahiptir. İK yöneticisi, uygulayıcı ve planlayıcı yetkilerinin yanında, organizasyonel politikayla ilgili konularda diğer yöneticiler karşısında işlevsel yetkiye sahiptir. İK yöneticisi, her düzey yöneticilere insanlarla ilgili konularda çıkan sorunların çözümü için yardımcı olan bir danışmandan öte, insan potansiyelini etkin şekilde kullanmak ve geliştirmek için yetki kullanan uygulamacı bir üst yöneticidir.
                Günümüzde organizasyonlarda ,İK yöneticilerinin stratejik planlama sürecinde önemli etkinlikleri vardır. Bu bağlamda bir stratejik İK yöneticisinin sahip olması gereken yetkinliklere bakacak olursak;
             ·         Bilgiyi derleme,işleme,paylaşma ve kullanma konusunda gerek duyulan bilgi ve beceri
             ·         Planlama teknikleri,tahmin yöntemleri,organizasyonel tasarım becerileri
             ·         İnsanları, işleri ve ilişkileri etkili bir şekilde yönetebilmek için gerek duyulan bilgi ve beceri
             ·         Organizasyonel öncelikleri doğru belirlemek ve yönetmek için gerek duyulan bilgi ve beceri
             ·         Geleceği tahmin ve değişimi kolaylaştırma konusunda gerekli bilgi ve beceriler.
Bakıldığında bu özelliklerde bir İK yöneticisi bulmak oldukça zordur.  Ama her işe uygun yetkinliklere sahip bir yöneticinin aranması yerine, çeşitli yetkinliklere sahip kişilerden oluşacak bir yönetim takımı oluşturulması çok daha etkili bir çözüm olarak görülür.
İKY Organizasyondaki Rolü
                İK organizasyonun yönetim felsefesinin ve temel iş stratejilerinin oluşturulmasına katılmak ve katkıda bulunmak durumundadır. Yöneticiler, İK bölümünün etkin çalışmaması durumunda üretim, pazarlama, finansman, Arge gibi fonksiyonların da etkin işleyemeyeceğini bilmektedirler.
        Bir uzman olarak İK yöneticisi,insanlarla ilgili konularda doğrudan ilgilenmeli,onların moral,motivasyon  ve verimlilik konularındaki sorunları anlamalı ve bu sorunları en aza indirmelidir. Böylece organizasyonun motivasyon ve verimlilik düzeyini de yükseltmelidir. İK fonksiyonunun etkinlik derecesi, tüm organizasyonun etkinliğine yaptığı katkıyla ölçülebilir.
Tipik bir İK Bölümünün Organizasyonları

İKY Etkinliğinin Ölçülmesi
                İKY departmanının kendisi için bir etkinlik değerlendirme sistemi oluşturması gerekir. Bunun içinde şu adımlar gerekmektedir.
                 ·         Mevcut durumu gözden geçirmek ve bunun zayıf ve güçlü taraflarını çıkarmak
                 ·         Organizasyonun amaç ve hedeflerini belirlemek,İKY’nin buna katkısını ortaya koymak
                 ·         İç müşteri  tablosu çizerek İKY’nin ortaya koyduğu sonuçları organizasyon içinde kimlere destek olacağını belirlemek
                 ·         Her sonuç için ölçüler belirlemek
                 ·         Her ölçü için üç gerçekleşme düzeyi belirlemek
                 ·         Planlanan ve gerçekleşen için kullanılacak bir izleme raporu yapmak
Bir İKY etkinliğini ölçme ve değerlendirme sisteminde en önemli ölçüler ise;


            ·             İşe alım maliyetleri
            ·             Çalışanların nitelikleri
            ·             Eğitim – geliştirme faaliyetlerinin etkinliği
            ·             Çalışan memnuniyet düzeyi
            ·             Ayrılma ve işten çıkarma maliyetleri
            ·             Açılan işlerin doldurulma hızı
            ·             Maaş ve ücretlerin işletme maliyetlerine oranı
            ·             Çalışan başına ortalama sağlık giderleri
            ·             Performans yönetim ve değerlendirme sistemleri
            ·             Kariyer yönetimi
            ·             Organizasyonel stres düzeyi
        ·             Çalışana yatırım getirisi
        ·             Çalışanın katma değeri
        ·             Organizasyonun imajı
            ·             İK departmanlarının maliyetiBu ölçülerin organizasyon için geçerli olup olmadığını şu sorularla anlayabiliriz.
     1.       Kendi ilerini yapabilmek için hangi birim ya da bölümler İK verdiği hizmetlere ve ürünlere ihtiyaç duymaktadır? 
       2.       Bölüm ya da birimler İK hangi hizmetlerine ihtiyaç duyar?
       3.       Bölüm ve birimler haricinden organizasyonel amaçları destekleyen diğer İK hizmetleri nelerdir?
       4.       İK bu hizmetleri başarılı sağlarsa birim  ya da bölümü sağlayacağı katma değer nedir?
Her organizasyon bu listeden kendisi için önemli ve öncelikli buldukları ürünleri ve hizmetleri belirledikten sonra bunların etkinliğini ölçebilecek ölçüleri yaratmak için çalışma yapacaktır.

KAYNAK : Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof.Dr. İsmet BARUTÇUGİL, Kariyer Yayıncılık ISBN:0975-8515-58-6

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s