Connect with us

Articles/Bilimsel Çalışmalarım

 1. Toplumsal cinsiyet algısı ve demografik farklılıkların esenlik üzerindeki karmaşık etkisi: Türkiye örneği Aşkun, V., Erkoyuncu, M. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 18 (3) , 834-855, 2023
 2. Ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olma ile ilişkili faktörlerin OECD bağlantılı ülkelerde karşılaştırmalı analizi: Bulanık küme nitel karşılaştırmalı analiz (fsQCA) Çizel R., Aşkun V., Durmaz Ş., Yağmur A., Gürsoy S. Sosyoekonomi, 31 (57): 437 – 475, 2023
 3. Sosyal bilimler araştırmaları için ChatGPT potansiyelinin açığa çıkarılması: Uygulamalar, zorluklar ve gelecek yönelimler Aşkun V. Erciyes Akademi, 37 (2): 622-656, 2023
 4. Complex adaptive systems and human resource management: Fostering a thriving workforce in the post-pandemic era Aşkun, V. SocArXiv, 2023 
 5. Psikolojik Sermayenin İncelemesi ve Sentezi Çizel R., Aşkun V. Mediterranean Journal of Humanities, 13: 91-122, 2023
 6. Sosyal bilim araştırmalarında bulanık küme nitel karşılaştırmalı analiz yönteminin kullanımı Çizel R., Aşkun V., Çizel B. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 42(2): 549-588, 2022
 7. Symmetric and asymmetric analysis of tourist behavioral intention’s antecedents Çizel B., Kırtıl İ. G., Aşkun V., Ajanovic E., Karakaş H. Quality & Quantity, 56: 4599-4622, 2022
 8. Complex relationship of countries’ ınnovation level with social capital, economic value perception and political culture: fsQCA Aşkun V., Çizel R., Çizel B. Eskisehir Osmangazi Universitesi İİBF Dergisi, 16 (2): 317-340, 2021
 9. Covid-19 pandemisi sürecinde seyahatten kaçınma niyetinin karmaşıklık bakış açısı ile analizi Çizel B., Kırtıl İ. G. , Çizel R., Aşkun V. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32 (2): 212-223, 2021
 10. Beşerî sermaye, eşitlik algısı, istihdam ve ülke ekonomisi ilişki analizi: Türkiye örneği Aşkun V., Yağmur A. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25 (1): 53-66, 2021
 11. Artificial intelligence in tourism: A review and bibliometrıcs research Kırtıl İ. G., Aşkun V. Advances In Hospıtalıty And Tourısm Research-AHTR, 9 (1): 205-233, 2021
 12. Comparative analysis of factors affecting employee performance according to job performance measurement method: The case of performing artists Aşkun V., Çizel R., Ajanovıc E. Ege Academıc Revıew, 21 (1): 29-45, 2021
 13. Twenty years of research on mixed methods Aşkun V., Çizel R. Journal of Mixed Methods Studies, 1 (1): 26-40, 2020
 14. Kompleks problem çözme üzerine R programı ile bir bibliyometrik analiz Aşkun V., Çizel R. Mediterranean Journal of Humanities, 9 (1): 37-47, 2019